สรรพากรเล็งรีดภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก! เริ่ม15พ.ค.นี้

แชร์

กรมสรรพากรเล็งจัดเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากไม่เกิน 2 หมื่นบาทต่อปี ต้องเสียภาษี 15 %เริ่ม 15 พ.ค.นี้

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง เตรียมจัดเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์กับผู้ที่ฝากเงินในธนาคารและได้ดอกเบี้ยไม่เกิน 2 หมื่นบาทต่อปี ซึ่งคาดว่าจะเริ่มต้นได้ในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ โดยเหตุผลเกิดจากก่อนหน้านี้ที่สถาบันการเงินบางแห่งเอื้อประโยชน์ให้กับลูกค้ารายใหญ่ หลีกเลี่ยงภาษีดอกเบี้ยเงินฝากในการจัดเก็บ 15 % โดยใช้วิธีปิดบัญชีและเปิดใหม่ สำหรับกรณีผู้ที่ได้รับดอกเบี้ยใกล้ 2 หมื่นบาทต่อปี

อย่างไรก็ตามมาตรการทางภาษีเกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินฝาก เดิมมีการผ่อนผันไม่จัดเก็บภาษาเงินฝากดอกเบี้ยออมทรัพย์ที่ได้ไม่เกิน 2 หมื่นบาทต่อปี โดยกระทรวงการคลัง แต่กรณีนี้กลับกลายเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อลูกค้ารายใหญ่ๆ ผ่านการแนะนำของสถาบันการเงินผ่านช่องโหว่ของการผ่อนผันดังกล่าวของสถาบันการเงินบางแห่ง จึงต้องมีมาตรการจัดเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์15%

ขณะเดียวกันสรรพากรมีข้อยกเว้นในกรณีดังกล่าว คือการเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อยินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากรสำหรับผู้มีเงินฝากและได้รับดอกเบี้ยไม่เกิน 2 หมื่นบาทต่อปี ซึ่งหากลงทะเบียนยินยอมให้มีการส่งข้อมูลโดยธนาคารให้กับสรรพากรแล้วก็จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก 15 % ต่อปี

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง กล่าวว่า มาตรการดังกล่าวของกรมสรรพากรทำถูกแล้ว พร้อมแสดงความมั่นใจว่า ประชาชนส่วนใหญ่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากในครั้งนี้


แชร์