กกต.แถลงผลนับคะแนนเลือกตั้ง100% พปชร.นำโด่ง8.4ล้านเสียง

แชร์

กกต.ตั้งโต๊ะแถลงผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.100% “พลังประชารัฐ” ได้มากที่สุด 8.4 ล้าน “เพื่อไทย” 7.9 ล้าน

ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) นายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร.ต.อ. มนูญ วิเชียร์นิตย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 แถลงข่าวผลการนับคะแนน การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) หลังจากตรวจสอบการนับครบแล้ว 100% จากจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต ทั้งหมด 11,181 คน ถูกตัดสิทธิ 572 คน คงเหลือ 10,609 คน สำหรับจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 51,239,638 คน ผู้มาใช้สิทธิ คิดเป็น 74.69 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 38,268,375 คน ผู้ไม่มาใช้สิทธิ คิดเป็น 25.31 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 12,971,263 คน

ในส่วนของจำนวนบัตรเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น 38,268,366 บัตร คิดเป็นบัตรดี 92.85 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 35,532,645 บัตร ส่วนบัตรเสีย คิดเป็น 5.57 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 2,130,327 บัตร และบัตรไม่ประสงค์จะเลือกผู้ใด คิดเป็นร้อยละ 1.58 จำนวน 605,392 บัตร

สำหรับผลการรวมคะแนนของพรรคการเมืองแต่ละพรรคที่ได้รับ จาก 81 พรรคที่ส่งผู้สมัคร คะแนนรวมทั้งสิ้น 35,532,647 คะแนน พรรคการเมือง 5 ลำดับแรกที่ได้รับคะแนนสูงสุด ได้แก่ พรรคพลังประชารัฐ 8,433,137 คะแนน ลำดับที่ 2 พรรคเพื่อไทย 7,920,630 คะแนน ลำดับที่ 3 คือ พรรคอนาคตใหม่ 6,265,950 คะแนน ลำดับที่ 4 พรรคประชาธิปัตย์ 3,947,726 คะแนน และลำดับที่ 5 พรรคภูมิใจไทย 3,732,883 คะแนน

โดยรายละเอียดจำนวนคะแนนของแต่ละพรรคการเมืองเป็นดังนี้

1.พรรคพลังประชารัฐ 8,433,137 คะแนน
2. พรรคเพื่อไทย 7,920,630 คะแนน
3. พรรคอนาคตใหม่ 6,265,950 คะแนน
4. พรรคประชาธิปัตย์ 3,947,726 คะแนน
5. พรรคภูมิใจไทย 3,732,883 คะแนน
6. พรรคเสรีรวมไทย 826,530 คะแนน
7. พรรคชาติไทยพัฒนา 782,031 คะแนน
8. พรรคเศรษฐกิจใหม่ 485,664 คะแนน
9. พรรคประชาชาติ 485,436 คะแนน
10. พรรคเพื่อชาติ 419,393 คะแนน
11. พรรครวมพลังชาติไทย 416,324 คะแนน
12. พรรคชาติพัฒนา 252,044 คะแนน
13. พรรคพลังท้องถิ่นไทย 213,129 คะแนน
14. พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย 136,597 คะแนน
15. พรรคพลังปวงชนไทย 81,733 คะแนน
16.พลังชาติไทย 73,871 คะแนน
17.ประชาภิวัฒน์ 59,417 คะแนน
18.พลังไทยรักไทย 60,840 คะแนน
19.ไทยศรีวิไลย์ 60,421 คะแนน
20.ประชานิยม 56,617 คะแนน
21.ครูไทยเพื่อประชาชน 56,339 คะแนน
22.ประชาธรรมไทย 47,848 คะแนน
23.ประชาชนปฏิรูป 45,508 คะแนน
24.พลเมืองไทย 44,766 คะแนน
25.ประชาธิปไตยใหม่ 39,792 คะแนน
26.พลังธรรมใหม่ 35,533 คะแนน


แชร์