กกต.มติเอกฉันท์ เสนอชื่อ“บิ๊กตู่“เป็นนายกฯ ชอบด้วยกฎหมาย

97

กกต.มีมติเป็นเอกฉันท์ “พล.อ.ประยุทธ์”ได้รับการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯเป็นไปตาม รธน. และ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เผยแพร่เอกสารแถลงถึงผลการประชุม กกต. ครั้งที่ 32/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณากรณี นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความ ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทบทวนการประกาศรายชื่อของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐเสียใหม่และดำเนินการเพื่อขอชื่อบุคคลดังกล่าวแล้ว

โดยที่ประชุม กกต. มีมติคะแนนเสียงเอกฉันท์เห็นว่าการประกาศชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีชอบด้วยกฎหมายเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 88 ในมาตรา 89 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 13 และมาตรา 14