ศาลรธน.นัดชี้ขาด ยุบ-ไม่ยุบ”ไทยรักษาชาติ” 7 มี.ค.นี้

แชร์

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องกรณีคณะกรรมการเลือกตั้ง(กกต.)ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ(ทษช.) (เรื่องพิจารณาที่ 1/2562) โดยศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้ว เนื่องจากมีผู้เกี่ยวข้องยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญหลายราย ศาลรัฐธรรมนูญจะได้พิจารณาศาลในวันนัดพิจารณาต่อไป ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า คดีมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงไม่ทำการไต่สวน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2561 มาตรา 58 วรรค 1 และกำหนดประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น และนัดอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในเวลา 15.00 น. วันเดียวกัน

 

 


แชร์