ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวงการยานยนต์นานาชาติ

101

สหพันธ์ยานยนต์นานาชาติ(FIA) มีมติให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับนานาชาติ FIA Sport Regional Congress Asia Pacific 2019 (APSC 2019)

ดร.สุเมต สุวรรณพรหม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์(รยสท.) เปิดเผยถึงมติที่ประชุมสหพันธ์ยานยนต์นานาชาติ(FIA) มอบหมายให้ประเทศไทย โดยองค์กรยานยนต์หลักของประเทศ คือ รยสท.เป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับนานาชาติ FIA Sport Regional Congress Asia Pacific 2019 (APSC 2019) ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งที่บุคลากรด้านยานยนต์ ด้านมอเตอร์สสปอร์ต และด้าน Road Safety ระดับนานาชาติ มากกว่า 30ชาติ มารวมตัวกันที่ประเทศไทย

สำหรับการเตรียมการจัดประชุมดังกล่าว ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายก รยสท.ได้จัดตั้งคณะกรรมการเตรียมงานประชุมดังกล่าว โดยมี นายยรรยง คุโรวาส เป็นประธานคณะกรรมการจัดประชุม โดยคณะกรรมการได้และกำหนดวันที่20-21 มีนาคม2562 ที่โรงแรม W Hotel กรุงเทพฯ

นายยรรยง คุโรวาส กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ มิสเตอร์.ฌองค์ทอร์ด ประธานสหพันธ์ยานยนต์นานาชาติ (FIA) จะเดินทางมาเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นการประชุมเพื่อเป็นการหารือระหว่างประเทศสมาชิกในด้านกีฬายานยนต์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค จำนวน 30 กว่าชาติเพื่อส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกตระหนักถึงความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน รวมถึงการยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขัน และการพัฒนานักกีฬารถยนต์ของภูมิภาคเพื่อทัดเทียมมาตรฐานนานาชาติ ซึ่งที่ผ่านมา การจัดการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตที่สนามบุรีรัมย์เซอร์กิตอินเตอร์เนชั่นแนล ก็มีชื่อเสียงไปในระดับโลก รวมถึงในอดีต ที่เรามีนักแข่งรถที่เป็นตำนานนักแข่งรถของโลกอย่างพระองค์เจ้าพีระพงศ์ภาณุเดช

ทางด้าน ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ เลขาธิการ รยสท. กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดประชุมในระดับนานาชาติ เป็นนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นการเตรียมการจัดประชุมในครั้งนี้ รยสท.ซึ่งเป็นเจ้าภาพแทน FIA เราจะทำให้ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นชาวต่างชาติมีความประทับใจตลอดเวลาที่พักอยู่ในประเทศไทย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วย