แก้ปัญหาแย่งลูกค้า! คสช.เตรียมจัดอบรมวินมอ’ไซค์-แท็กซี่สาธารณะ

121

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เตรียมจัดอบรม วินมอเตอร์ไซค์-แท็กซี่สาธารณะเฉียด 9 หมื่นคัน แก้ปัญหาแย่งลูกค้า

ร.ต.หญิงพรชนก อ่ำพันธุ์ ผู้ช่วยโฆษกกลาโหม แถลงผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ที่มี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและรมว.กลาโหม เป็นประธาน ว่า การจัดระเบียบรถรับจ้างสาธารณะ เช่น จักรยานยนต์ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค.-28 ก.พ.62 เดิมมีผู้ขับขี่เดิมเข้ามารายงานตัวจำนวน 79,496 ราย และจะมีผู้รับรองใหม่เพิ่มขึ้นอีก 9,721 ราย ซึ่งจะทำให้มีจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะเพิ่มขึ้น 75 ราย และจะมีการจัดตั้งวินจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะต้องมีการพูดคุย และอบรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ใน 50 เขตของ กทม.เพื่อให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะสมัครเข้าเป็นสมาชิกแอพพลิเคชั่นทั้ง 4 ราย อาทิ เก็ตไทยแลนด์ แกร็บ โกไบค์ และบานานาไบค์ ที่ให้การสนับสนุนร่วมกับกรมการขนส่งและรัฐบาล เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเรียกใช้บริการได้อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งหลังจากที่มีการทดลองใช้พบว่าผู้ขับขี่มีความพึงพอใจกับรายได้ และผู้ร้องเรียนลดลงกว่าครึ่งหนึ่งจากเดิมที่มีการสำรวจเมื่อปี 2561 เพราะประชาชนพึงพอใจร้อยละ 70 ขึ้นไปต่อการเรียกใช้บริการในช่วงเวลาเร่งด่วน ผู้ขับขี่มีมารยาทมากขึ้น

ส่วนการจัดระเบียบรถแท็กซี่สาธารณะ รถแท็กซี่โอเคนั้น ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 14,491 คัน พบว่าปัจจุบัน มีการร้องเรียนเรื่องความปลอดภัยและการให้บริการลดลงกว่ารถแท็กซี่ประเภทเดิมถึง 3 เท่า

ร.ต.หญิงพรชนก กล่าวต่อว่า ในที่ประชุมยังพูดถึงการจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์เสริมสร้างวินัย รถอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยจะนำผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ และผู้ขับขี่รถแท็กซี่สาธารณะอบรม 5 รุ่น รุ่นละ 960 คน ภายใน 1 เดือนให้แล้วเสร็จ เพื่อให้มีทัศนะคติที่ดี รู้กฎหมาย และมีบุคลิกภาพที่ดี ระยะเวลาอบรม 1 รุ่นต่อ 1 วัน ซึ่งจะเริ่มที่ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะก่อนจำนวน 89,884 คัน ส่วนระยะยาวขยายผลเป็นรถตู้สาธารณะที่ไปยังตามต่างจังหวัดและในพื้นที่ กทม.

สำหรับการอบรมจะมีแผนระยะยาวทั้งหมด 4 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะทุกประเภท ข้าราชการทหาร ตำรวจ ข้าราชการรัฐวิสาหกิจ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในการมีวินัยจราจร นักเรียน ครอบครัว ครู อาจารย์ และผู้ขับขี่ทั่วไปที่ต้องขอใบขับขี่จะต้องอบรม 1 วันในการสร้างวินัยจราจร