จิตสาธารณะ “ซีพี ออลล์-พนง.เซเว่นฯ” ช่วยผู้ประสบภัย“ปาบึก”

136

ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์และพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น มอบน้ำดื่มและไข่ไก่ให้กับผู้ประสบภัยจากพายุ“ปาบึก”

 

ที่ศูนย์อพยพ วัดบางบ่อ, ศูนย์อพยพเทศบาลเมืองปากพนัง และ ศูนย์อพยพสนามกีฬา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์และพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น ได้เข้ามอบน้ำดื่มและไข่ไก่ให้กับผู้ประสบวาตภัย “ปาบึก” โดยมีนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์  นายกเทศบาลเมืองปากพนัง พร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้าน เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และจะทยอยส่งความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง