‘พลเมืองไทย’ หนุน ‘ดร.อาทิตย์’ ต้านร่าง พ.ร.บ.กัญชาเพื่อต่างชาติ

แชร์

พรรคพลเมืองไทย เข้าพบ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต แสดงจุดยืนร่วมต้านร่าง พ.ร.บ.กัญชาเพื่อต่างชาติ

นายเอกพร รักความสุข หัวหน้าพรรคพลเมืองไทย นำทีมประกอบด้วย นายสุชาติ บรรดาศักดิ์ รองหัวหน้าพรรค ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล เลขาธิการพรรค นายธนชาติ แสงประดับธรรมโชติ โฆษก และ นายกษิติ กมลนาวิน ผู้สมัคร ส.ส.นนทบุรี เขต 1 เข้าร่วมหารือกับ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ที่ ม.รังสิต โดยมีประเด็นสำคัญเรื่องการใช้ประโยชน์จากกัญชาเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของคนไทย

โดย นายเอกพร ยอมรับว่า ได้รับข้อมูลที่ดียิ่งจาก ดร.อาทิตย์ เพื่อร่วมทักท้วงการออกกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐซึ่งนำไปสู่การผูกขาดการผลิตกัญชาเพื่อรักษาทางการแพทย์ในอนาคต และมีสัญญาณจากข้อมูลที่ศึกษาว่า บริษัทข้ามชาติจะอาศัยความอ่อนแอของกฎหมายไทย เพื่อเอาเปรียบคนไทยในเรื่องนี้ ส่งผลให้คนไทยโดยทั่วไปปลูกกัญชาเพื่อรักษาตนเองไม่ได้

นายเอกพร กล่าวว่า ข้อมูลที่ได้รับในวันนี้ แสดงถึงการรักษา ผลประโยชน์ของประเทศไทย ในขณะนี้ หลายประเทศทั่วโลกมีการค้นคว้าศึกษาวิจัยเพื่อนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ เมื่อคนไทยมีการเจ็บป่วยจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคมะเร็ง อันเป็นสาเหตุการตายที่สำคัญ คนไทยทุกคนควรมีโอกาสรักษามะเร็งด้วยการใช้กัญชา หากเปรียบเทียบกับคลื่นประชาชนที่ไปขอยาจาก “หมอแสง” จะเห็นได้ว่า ยาจากหมอแสงคือ ความหวังสุดท้ายของผู้ป่วยมะเร็ง ดังนั้น การใช้กัญชาเพื่อรักษาผู้ป่วยจากมะเร็งย่อมเป็นทางเลือกของผู้ป่วย

นายเอกพร กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังเป็นทางรอดของคนไทยที่จะมีรายได้จากการปลูกกัญชาในระบบเปิด ซึ่งจะดีกว่าการปลูกพืชต่างๆ ที่ทำมาแล้วในอดีตต้องประสบภาวะขาดทุน สูญเสียที่ทำกิน เป็นหนี้สิน อย่างไรก็ตาม พรรคพลเมืองไทยจะหารือเรื่องนี้ ในวันที่ 10 มกราคมนี้ เพื่อแสดงจุดยืนของพรรคจากการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคต่อไป


แชร์