กกต.แจงแนวทางพรรคการเมือง ก่อนเลือกตั้ง

แชร์

กกต.ชี้แจงสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการก่อนเลือกตั้ง โดยมี 59 พรรค 84 กลุ่ม เข้าร่วมรับฟังคึกคัก

เมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่ รร.เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจการแก่พรรคการเมืองและผู้ขอแจ้งเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง
งานดังกล่าวมี นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. พร้อม กกต.ทั้ง 4 คน รวมทั้ง พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต. และนายทะเบียนพรรคการเมือง นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. และผู้บริหารสำนักงานฯ เข้าร่วม

ขณะที่ ฝ่ายพรรคการเมือง กลุ่มการเมืองขอแจ้งเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง ได้ตอบรับเข้าร่วม จำนวน 59 พรรค 84 กลุ่ม รวมจำนวน 451 คน อาทิ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ รักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการเลขาธิการพรรค นายธีระวงศ์สมุทร หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา เป็นต้น

จากนั้น นายอิทธิพร กล่าวชี้แจงแนวทางจัดการเลือกตั้งครั้งแรกหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ว่า ขณะนี้เริ่มมีความชัดเจนเกี่ยวกับการเลือกตั้งแล้ว โดย กกต.ได้ทยอยออกระเบียบต่างๆ สำหรับการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญใหม่กำหนดให้มี ส.ส. 500 คน แบบแบ่งเขต 350 คน บัญชีรายชื่อ 150 คน การลงคะแนนใช้บัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียว คือแบบแบ่งเขต แล้วนำคะแนนไปคำนวณจำนวนสมาชิกแบบบัญชีรายชื่อ นอกจากนี้ คะแนนดังกล่าวยังมีผลต่อการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีด้วย ถือว่ากากบาทเลือก 1 ครั้ง ส่งผลถึง 3 ด้าน คือ ส.ส.แบ่งเขต ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเสนอชื่อนายกฯ

นายอิทธิพร กล่าวว่า ปัจจุบันมีกลุ่มการเมืองที่ขอแจ้งเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง 119 กลุ่ม มีพรรคที่ผ่านการรับรองจากกกต. 6 พรรค และในช่วงบ่ายวันนี้ กกต.จะประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบอีก 2 พรรค เบื้องต้นจึงมีพรรคการเมืองเก่าและใหม่ที่จดทะเบียนถูกต้องได้รับการรับรองทั้งสิ้นแล้ว 74 พรรค

สำหรับพรรคเก่ามีหลักเกณฑ์ต้องดำเนินการ คือ ต้องมีทุนประเดิม 1 ล้านบาท. และต้องจัดให้มีสมาชิกไม่น้อยกว่า 500 คน ชำระค่าบำรุงไม่น้อยกว่า 500 บาท ภายใน 180 วันซึ่งนับตั้งแต่ 14 ก.ย. ในกรณีที่พรรคการเมืองดำเนินการไม่ทันขอขยายเวลาได้ 180 วัน จากนั้นหากทำไม่ทันให้ถือว่าพรรคนั้นสิ้นสภาพไป อย่างไรก็ตาม ในกรณีค่าบำรุงพรรคการเมืองคำสั่ง คสช.ผ่อนปรนให้ชำระได้ไม่น้อยกว่า 50 บาทต่อคน

ประธาน กกต. กล่าวว่า กรณีพรรคการเมืองใหม่ ต้องเร่งจัดทำคำประกาศอุดมการณ์การเมืองและนโยบายพรรค ให้ครบถ้วนสอดคล้องกับรธน.ตามพรป.พรรคการเมือง และพรป.ส.ส. ขอให้หัวหน้าพรรคดำเนินการให้ครบถ้วน และต้องการเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคให้ครบถ้วย แล้วเสร็จก่อน 90 วัน หรือก่อนวันที่ 10 ธ.ค.นี้ หากไม่แล้วเสร็จขอขยายเวลาได้อีก 90 วัน เมื่อสิ้นสุดเวลายังดำเนินการไม่ทันพรรคนั้นจะไม่สามารถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และกกต.ไม่สามารถจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาพรรคการเมืองให้ได้

สำหรับการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองว่า จะประกอบไปด้วยกรรมการบริหารพรรค 4 คน ตัวแทนสมาชิก 7 คน พิจารณาสรรหารผู้สมัครโดยให้คำนึงถึงตัวแทนจากภูมิภาคต่างๆ โดยเสนอชื่อให้กรรมการบริหารพรรคเพื่อให้ความเห็นชอบ ขณะนี้ กกต.ได้ออกระเบียบว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้ง ประกาศจำนวนส.ส.แบบแบ่งเขต และจำนวนเขตเลือกตั้งแล้ว โดยระยะเวลาแบ่งเขตต้องแล้วเสร็จภายใน 53 วัน สามารถประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ในวันที่ 10 พ.ย.นี้ เพื่อให้พรรคการเมืองมีเวลาหาสมาชิก ทั้งนี้ กกต.จังหวัดจะเสนอรูปแบบการแบ่งเขตจำนวน 3 รูปแบบ และเริ่มปิดประกาศเพื่อรับฟังความเห็นจากพรรคการเมืองและประชาชน ในระหว่างวันที่ 4-13 ต.ค.นี้


แชร์