ขสมก.จัดรถเมล์แอร์วิ่งทดแทนรถตู้หมดอายุ1ต.ค.นี้

142

ขสมก. เตรียมจัดรถเมล์แอร์ 6 เส้นทางวิ่งให้บริการทดแทนรถตู้เอกชนร่วมบริการ ที่จะหยุดวิ่งในวันที่ 1 ต.ค.นี้ เนื่องจากมีอายุการใช้งานครบ 10 ปี

จากกรณีที่กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ไม่อนุมัติการขยายอายุใช้งานรถตู้จำนวน 1,800 คัน ที่กำลังจนหมดอายุใช้งานสิ้นเดือนกันยายนนี้ เนื่องจากอายุการใช้งานเกิน 10 ปี ตามข้อกำหนดความปลอดภัยของ ขบ. หากวิ่งต่อจะถูกจับ เพราะเป็นรถผิดกฎหมาย ส่งผลกระทบผู้โดยสารจำนวนมาก โดยตั้งแต่ 1 ต.ค.2561 รถตู้จำนวน 1,800 คัน จะต้องหยุดวิ่ง และบางเส้นทางที่รถตู้วิ่ง ปัจจุบันยังไม่มีรถเมล์เข้าให้บริการ โดยเฉพาะในแถบชานเมืองและชุมชนที่อยู่ลึกเข้าไปในซอย

ทั้งนี้ จากการสำรวจพบว่า คิวรถตู้ ที่ผู้ใช้บริการได้รับผลกระทบมากที่สุดได้แก่ คิวรถตู้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จะมีรถหยุดวิ่ง 819 คัน รวม 17 เส้นทาง อาทิ อนุสาวรีย์-มีนบุรี, อนุสาวรีย์-บางพลี, อนุสาวรีย์-พระราม 2, อนุสาวรีย์-ปากเกร็ด, อนุสาวรีย์-บางบัวทอง และ อนุสาวรีย์- รังสิต คิวรถตู้มีนบุรี จะมีหยุดวิ่ง 500 คัน ได้แก่เส้นทาง มีนบุรี-รังสิต จะหยุดวิ่ง 150 คัน มีนบุรี-ปากเกร็ด จะหยุดวิ่ง 60 คัน มีนบุรี-จตุจักร จะหยุดวิ่ง 74 คัน คิวรถตู้สถานีจตุจักร เส้นทาง จตุจักร-รังสิต จะหยุดวิ่ง 50% หรือ 150 คัน

ความคืบหน้าเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2561 นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ และรักษาการผู้อำนวยการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ขสมก. ได้มีมาตรการรองรับปัญหาดังกล่าวไว้แล้ว โดยจัดรถโดยสารปรับอากาศ (รถเมล์แอร์) วิ่งให้บริการ จำนวน 6 เส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เคยใช้บริการ รถตู้โดยสารสาธารณะดังกล่าว และหากเส้นทางใดมีประชาชนนิยมใช้บริการเป็นจำนวนมาก ขสมก. จะพิจารณาเพิ่มจำนวนรถโดยสารให้เพียงพอต่อความต้องการใช้บริการต่อไป

ทั้งนี้ รถโดยสารปรับอากาศที่นำมาให้บริการ จะจัดเก็บค่าโดยสารตามอัตราเดิมที่ผู้ใช้บริการได้ชำระในการเดินทางด้วยรถตู้โดยสารปรับอากาศ ประกอบด้วย 1.มีนบุรี-จตุจักร จัดรถเมล์แอร์วิ่งให้บริการ 10 คัน ค่าโดยสาร 25 บาท 2.มีนบุรี-ปากเกร็ด จัดรถเมล์แอร์ให้บริการ 10 คัน ค่าโดยสาร 25 บาท 3.มีนบุรี-ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จัดรถเมล์แอร์วิ่งให้บริการ 10 คัน ค่าโดยสาร 25 บาท 4.อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จัดรถเมล์แอร์ให้บริการ 20 คัน ค่าโดยสาร 35 บาท 5.อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) จัดรถเมล์แอร์ให้บริการ 10 คัน ค่าโดยสาร 35 บาท และ 6.อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-หมู่บ้านเมืองทองธานี (ทางด่วน) จัดรถเมล์แอร์ให้บริการ 5 คัน ค่าโดยสาร 30 บาท

ทั้งนี้ จากสถิติจำนวนรถตู้โดยประจำทางทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ 30 ก.ย.2560) มีจำนวนทั้งสิ้น 16,694 คัน พบว่ารถตู้โดยสารทยอยครบอายุการใช้งานมาตั้งแต่ปี 2559–2570 และเฉพาะปี 2560- 2561 มีรถตู้โดยสารครบอายุการใช้งานแบ่งเป็นหมวด 1 (รถตู้โดยสารปรับอากาศร่วมบริการสาธารณะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล) จำนวน 954 คัน ไม่ถึง 1,800 คัน ตามที่เป็นข่าว และหมวด 2 จำนวน 404 คัน เท่านั้น โดยผู้ประกอบการสามารถใช้รถโดยสารขนาดเล็กมาตรฐานความปลอดภัยตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด มาให้บริการในเส้นทางได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถสาธารณะของประชาชน

ภาพจาก 12go.asia