ทำได้ตามเป้า!ยอดขายโอทอป1.9แสนล้านบาท

แชร์

นายกฯ พอใจภาพรวมตัวเลขการจำหน่ายสินค้า“โอทอป”ที่ทำได้ 1.9 แสนล้านบาทตามเป้าหมายในปีนี้ ส่วนปีหน้าคาดว่าตัวเลขจะทะลุ 2 แสนล้านบาท

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พอใจภาพรวมตัวเลขรายได้ จากการจำหน่าย สินค้าโอทอปทั่วประเทศ ปี 2561 ที่มีมูลค่าสูงถึง 190,000 ล้านบาท และคาดว่าในปีหน้าจะทะลุ 200,000 ล้านบาท ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยรัฐบาลมีแผนจะเร่งสร้างโอทอปเทรดเดอร์ หรือผู้ขาย กระจายสินค้าในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อทำหน้าที่กระจายสินค้าโอทอปและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้รวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้น

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวต่อไปว่า สำหรับแนวทางเสริมศักยภาพของโอทอป ประกอบด้วย 1.เพิ่มจำนวนผู้ประกอบการให้มากขึ้น 2.พัฒนาเทรดเดอร์ในพื้นที่คอยรวบรวมและกระจายสินค้าจากแหล่งผลิตไปยังจุดขาย หรือจากจุดค้าส่งไปยังจุดค้าปลีก 3.ขยายฐานเครือข่ายผู้สนับสนุนการพัฒนาสินค้าโอทอป 4.จัดกลุ่มผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตสินค้าโอทอปมูลค่าสูง 5.เพิ่มมาตรฐานผลิตภัณฑ์โอทอป 6.ขยายช่องทางการตลาด และ 7.ใช้สินค้าโอทอปเป็นสิ่งดึงดูดของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างโอทอปเทรดเดอร์ โดยอาจพัฒนากลุ่มเยาวชนหรือผู้ว่างงานในชุมชนเป็นผู้รวบรวมและกระจายสินค้า ซึ่งคนเหล่านี้จะต้องได้รับการพัฒนาองค์ความรู้อย่างรอบด้าน เช่น การขนส่งและกระจายสินค้า การรักษาคุณภาพของสินค้าขณะขนส่ง ฯลฯ เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพใหม่ ๆ ในห่วงโซ่ทางการค้าได้อีกด้วย

พล.ท.สรรเสริญ ระบุว่า นายกฯ กล่าวว่า การที่จะสร้างศูนย์โอทอป ร้านค้าชุมชน หรือตลาดประชารัฐ ให้มีความเข้มแข็ง จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยให้สมาชิกได้เสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่า ชุมชนมีอะไรเป็นจุดแข็งหรือเป็นเอกลักษณ์ จะมุ่งเน้นการพัฒนาหรือเพิ่มมูลค่าของสินค้าชุมชนได้อย่างไร และจะระดมทรัพยากรหรือหาทุนจากที่ใด เป็นต้น ซึ่งหากทุกฝ่ายมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงก็จะทำให้ชุมชนก้าวไปข้างหน้าได้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม


แชร์