โพลชี้คนไทยต้องการนักการเมืองซื่อสัตย์-ไม่คดโกง

แชร์

ซูเปอร์โพลเผยผลสำรวจ พบคนส่วนใหญ่อยากได้นักการเมือง-เจ้าหน้าที่รัฐที่ซื่อสัตย์สุจริตไม่โกง ไม่เอาพวกใส่ร้ายป้ายสี-หัวรุนแรง

นายนพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลโพล เรื่อง ประชาธิปไตยแบบ ไทยๆ ในฝัน กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,128 ตัวอย่าง ระหว่าง วันที่ 19-22 ก.ย.61 โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 96.7 ระบุประชาธิปไตยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศไทย ในขณะที่ร้อยละ 3.3 ระบุไม่จำเป็น ส่วนลักษณะของประชาธิปไตยแบบไทยๆ ในฝัน ที่ต้องการ พบว่า ร้อยละ 88.6 ต้องการ นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับซื่อสัตย์สุจริต ไม่โกง มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสูง ร้อยละ 83.0 ต้องการการมีส่วนร่วมปกครองบ้านเมืองและท้องถิ่นต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่เลือกตั้งแล้วจบ ร้อยละ 80.1 ต้องการความเท่าเทียม ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ร้อยละ 79.4 ต้องการนักการเมืองที่ไม่ก่อความขัดแย้ง ทำบ้านเมืองสงบสุข ไม่แบ่งสีเสื้อ ไม่มีการเมืองข้างถนน

สำหรับผลสำรวจที่น่าสนใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 85.3 สนับสนุนท่าทีของ นายจตุพร พรหมพันธุ์ เคลื่อนไหวการเมืองด้วยความสงบสุขสู่ความปรองดองของคนในชาติ มีเพียงร้อยละ 3.4 ไม่สนับสนุน และร้อยละ 93.4 ไม่สนับสนุนท่าทีนักการเมืองที่ใส่ร้ายป้ายสี ก่อขัดแย้งภายในประเทศ เพราะบ้านเมืองเสียหาย ประชาชนเดือดร้อน ไม่ได้ประโยชน์ มีแต่พวกแก่งแย่งชิงอำนาจและผลประโยชน์ส่วนตัวครอบครัวและพวกพ้อง และไม่ต้องการนักการเมืองหัวรุนแรงแบบเดิม ๆ เป็นต้น


แชร์