“ธนาธร” แลกเปลี่ยนมุมมอง ปชต. พรรครัฐบาลแคนาดา

107

“ธนาธร” เยือนแคนาดา พบตัวแทนพรรครัฐบาล แลกเปลี่ยนมุมมองประชาธิปไตยในไทย ชูยึดอุดมการณ์ประชาธิปไตยก้าวหน้า แฉกระบวนการตั้งรัฐบาลไทยไม่เป็นปชต.

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ว่าที่หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) และ น.ส.พรรณิการ์ วานิช ว่าที่โฆษกพรรค พบกับนายคริส ลาแลนด์ ตัวแทนจากพรรคลิเบอรัล ของนายจัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรีแคนาดา และนายรอน แมคคินนอน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแคนาดาพรรคลิเบอรัล และกรรมาธิการรัฐสภาด้านยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองต่อประชาธิปไตยในไทยและการทำพรรคการเมืองฝ่ายก้าวหน้าในไทย โดยนายแมคคินนอนอธิบายถึงความพยายามในการปฏิรูประบบเลือกตั้งในแคนาดาให้สะท้อนความต้องการของประชาชนมากขึ้น และแสดงความกังวลต่อระบบการเลือกตั้งในไทยที่อาจไม่สะท้อนความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
ขณะที่ น.ส.พรรณิการ์ อธิบายว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของไทย มีปัญหาสำคัญที่ทำให้กระบวนการตั้งรัฐบาลไม่เป็นประชาธิปไตย คือการอนุญาตให้วุฒิสมาชิกที่มาจากการแต่งตั้งทั้งหมด มีส่วนในการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี
ส่วนนายลาแลนด์ ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมแคมเปญหาเสียงของพรรคลิเบอรัล ได้อธิบายถึงกระบวนการสร้างพรรคการเมืองของพรรคลิเบอรัล และกระบวนการออกแบบนโยบายสำหรับการหาเสียง โดยนายลาแลนด์ยังกล่าวว่า การสร้างพรรคฝ่ายก้าวหน้าที่เข้มแข็งและประชาชนมีส่วนร่วม เป็นสิ่งสำคัญสำหรับประชาธิปไตยในทุกประเทศ รวมถึงในไทย
ขณะที่ นายธนาธรยืนยันว่า การทำงานของพรรคอนาคตใหม่ เป็นการทำงานโดยยึดอุดมการณ์ประชาธิปไตยก้าวหน้าเป็นหลัก เป็นการทำงานระยะยาว หวังสร้างความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในสังคม ไม่ใช่เพียงเพื่อชนะการเลือกตั้งเท่านั้น พรรคอนาคตใหม่จึงให้ความสำคัญกับการสร้างพรรคให้เป็นสถาบัน ไม่มีนายทุนผูกขาด ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของพรรค แต่ให้สมาชิกมีส่วนร่วมมากที่สุด ระดมทุนจากประชาชนทั่วไปให้ได้มากที่สุด เพื่อให้พรรคอนาคตใหม่เป็นพรรคของมวลชนอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ นายลาแลนด์ยังได้ยกตัวอย่างการหาเสียงในแคนาดา ที่ใช้เงินน้อยมาก เนื่องจากการหาเสียงส่วนใหญ่ใช้อาสาสมัคร เดินเคาะประตูตามบ้านเพื่อชี้แจงนโยบายของพรรคและจุดยืนต่างๆ ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้รับรู้ ซึ่งนายธนาธรยืนยันว่า พรรคอนาคตใหม่เองก็ต้องการใช้เงินในการหาเสียงน้อยที่สุด และใช้อย่างประหยัด แต่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบใหม่ในประเทศไทย ไม่ต้องใช้เงินหาเสียงนับพันล้าน ซึ่งมักตามมาด้วยการถอนทุนคืนเมื่อได้เป็นรัฐบาล
หลังจากการหารือดังกล่าว นายลาแลนด์ยังได้ให้เกียรติเป็นผู้นำ นายธนาธร และ น.ส.พรรณิการ์ ชมรัฐสภาแคนาดา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยที่สำคัญของประเทศอีกด้วย