พท.แนะรัฐบาลหนุนเลือกตั้งโปร่งใส-สร้างความปรองดอง

แชร์

อดีตรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ชี้รัฐบาลควรทำ 2 เรื่องใหญ่ คือ สนับสนุนให้มีการเลือกตั้งอย่างเสรีและเป็นธรรม กับการสร้างความปรองดองในชาติ

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ อดีตรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า การที่รัฐบาลยังไม่ปลดล็อกพรรคการเมือง ยังไม่ยกเลิก ม.44 เท่ากับชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยยังไม่ปกติ ทั้งๆ ที่ 4 ปีที่ผ่านมา บ้านเมืองสงบเรียบร้อย ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือเพื่อเป็นฐานในการสร้างความปรองดองในชาติ และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตนจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนอำนาจพิเศษตาม ม.44 เวลานี้หากรัฐบาลจะช่วยเหลือประเทศ เวลาที่เหลืออยู่ไม่ควรสร้างภาระผูกพันกับรัฐบาลใหม่ แต่ควรดำเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ๆ คือ สนับสนุนให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) จัดการเลือกตั้งอย่างเสรี และเป็นธรรม และ สร้างความปรองดองประชาชนในชาติตามที่ประกาศไว้ในวัตถุประสงค์ของการรัฐประหาร

“หากไม่อาจดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม อย่างน้อยก็อย่าสร้างความขัดแย้ง แตกแยกขึ้นมาใหม่ หรืออย่ามาเป็นคู่ขัดแย้งใหม่เสียเอง หัวใจสำคัญของบ้านเมืองในขณะนี้ ก็คือ การสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองของประชาชนในชาติ เพื่อเป็นฐานในการแก้ปัญหาด้านอื่นๆ เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องประชาชน” นายชวลิต กล่าว

ขอบคุณภาพจาก www.tv24.in.th


แชร์