ประกาศแล้ว พรบ.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. และ ได้มาซึ่งส.ว.

121

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 จำนวนทั้งสิ้น 178 มาตรา อ่านที่นี่ http://bit.ly/2CLEOKD และ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 จำนวนทั้งสิ้น 99 มาตรา อ่านที่นี่ http://bit.ly/2OayduM