สภาพัฒน์ฯ จ่อตั้ง กก.ศึกษาขุดคลองเชื่อม”อันดามัน-อ่าวไทย”

97

สภาพัฒน์ฯ เตรียมจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้การขุดคลองไทย เชื่อมอันดามัน อ่าวไทย ด้าน นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ มั่นใจทุกฝ่ายร่วมมือเต็มที่ พร้อมนัดพรรคการเมืองโชว์วิสัยทัศน์ขุดคลองไทยพัฒนาภาคใต้ 19 ม.ค.62

มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ที่ผ่านมา นายดนัย มู่สา รองเลขาธิการฯปฏิ บัติราชการแทนเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)ได้ส่งหนังสือเลขที่ นร 0805 / 10160 ถึง นายณรงค์ ขุ้มทอง ประธานศูนย์อำนวยการประสานงานสมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา 5 จังหวัดภาคใต้แจ้งว่าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ)จะเป็นหน่วย งานหลักในการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการขุดคลองไทยและตั้งคณะ กรรมการเพื่อกำกับการศึกษาดังกล่าวและรายงานความคืบหน้าเสนอ นายกรัฐมนตรี โดยในหนังสือยังระบุด้วยว่า สมช.ได้ประชุมร่วมกับสภาพัฒน์ฯ เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการศึกษาความเหมาะสมเกี่ยวกับการขุดคลองไทยตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ก่อนหน้านี้ สมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา สมาคมชาวปักษ์ใต้แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และศูนย์อำนวยการประสานงานสมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา 5 จังหวัดภาคใต้ได้เคลื่อนไหวเรียกร้องให้รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตั้งคณะกรรมการศึกษาระดับชาติเพื่อศึกษาการขุดคลองไทยเพื่อเชื่อมฝั่งทะเลอันดามันกับอ่าวไทยโดยผ่าน 5 จังหวัดที่เรียกกันว่า แนว 9A ประกอบด้วย ตรัง กระบี่ พัทลุง สงขลา และนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นช่องทางคมนาคมทางน้ำเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของไทย และ พล.อ.ประยุทธ์ได้มีหนังสือสั่งการให้สภาพัฒน์หารือกับสมช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการตั้งคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสม กระทั่งล่าสุด มีความคืบหน้าว่า สภาพัฒน์จะจ้างที่ปรึกษามาศึกษาเรื่องการขุดคลองไทย

รองเลขาธิการฯ สมช. ยังแจ้งด้วยว่า จะได้นัดหมายให้ประธานศูนย์อำนวยการประสานงานสมาคมคลองไทยและคณะ เข้าเยี่ยมให้ข้อมูลและให้กำลังใจเพื่อผลักดันขับ เคลื่อนโครงการคลองไทยในโอกาสต่อไป

จากสัญญาณดังกล่าวจาก สมช. พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เปิดเผยว่า เป็นสิ่งที่ดีมากๆที่เรื่องการศึกษาเชิงลึกเรื่องคลองไทยควรเป็นบทบาทหน้าที่ของรัฐบาล โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และควรเร่งดำเนินการโดยเร็ว ทำการศึกษาโดยอาศัยนวัตกรรม ในยุคดิจิตอล ซึ่งควรใช้เวลาไม่ควรเกิน2ปี ทั้งนี้ตนยืนยันว่าภาคเอกชนต่างๆพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ อย่างเต็มที่

นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ กล่าวต่อว่า ในขณะนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนคลองไทยมีความก้าวหน้าไปตามลำดับ ก่อนหน้านี้ได้มีการประชุมภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยมี ดร.สุเมต สุวรรณพรหม รองประธานมูลนิธิร่วมพัฒนาภาคใต้ กำนันยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย นายบัญญัติ พัทธธรรม ประธานสมาพันธ์พัฒนาลุ่มทะเลสาปสงขลา อาจารย์ณรงค์ ขุ้มทอง ผู้อำนวยการศูนย์คลองไทยภาคใต้ อจ.ศุภชัย ชนะสงคราม ตัวแทนชาวพัทลุงนายอุทัย ชนะบางแก้ว ชาวกระบี่เพื่อหารือเรื่องบทบาทของพรรคการเมือง กับโครงการคลองไทยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ โดยจะเปิดเวทีให้พรรคการเมืองต่างๆพูดถึงนโยบายแก้ปัญหาเศรษฐกิจภาคใต้ได้อย่างไร?กำหนดจัดเสวนาในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 เวลา13.00น.ณ ห้องประชุมสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ กรุงเทพมหานคร