ไม่ใช่สายเปย์! “บิ๊กตู่” ชี้ รัฐบาลทำตามหน้าที่ เพื่อ ปชช.

89

นายกฯ ระบุ รัฐบาลไม่ใช่สายเปย์ แต่ทำทุกอย่างตามหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชน วอนอย่าให้ใครมาบิดเบือน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อใช้กำหนดและติดตามประเมินผลการจัดสวัสดิการภาครัฐ และการนำระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบชี้เป้า(TPMAP) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งบันทึกความร่วมมือเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง 11 หน่วยงาน เช่น กระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พล.อ.ประยุทธ์ ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า รัฐบาลต้องการสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับทุกคน วันนี้บ้านเรามีทั้งคนที่พัฒนาได้และพัฒนาได้ช้า เราจึงจำเป็นต้องมีสวัสดิการ ในขณะที่เรากำลังพัฒนาไปพลางๆก่อน การทำงานด้านรัฐสวัสดิการมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงจำเป็นต้องมีกลไกในการขับเคลื่อน ที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับการยอมรับว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ตราบใดที่ยังมีผู้มีรายได้น้อย เราคงไปไม่พ้นกับดักประเทศผู้มีรายได้น้อยต่อไป

“การที่รัฐบาลมีโครงการต่างๆ ในเรื่องของรัฐสวัสดิการมาช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยไม่ใช่เป็นเรื่องของการสร้างบุญคุณเป็นการให้ของขวัญหรือเปย์ แต่เป็นหน้าที่ของทุกๆ รัฐบาลอะไรทำได้ก็ต้องทำ แต่รัฐบาลก็ต้องมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายงบประมาณ ขอร้องว่าอย่าให้ใครมาบิดเบือน รัฐบาลไม่ได้ต้องการอะไรนอกจากการช่วยเหลือประชาชนทุกระดับ” นายกรัฐมนตรี กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า การพัฒนาที่ประเทศยังมีปัญหาขณะนี้คือไม่มีความต่อเนื่อง มีการกระจุกตัวและเติบโตในบางพื้นที่ อีกทั้งสถานการณ์โลกก็เปลี่ยนแปลงไปมาก ความขัดแย้ง สงครามการค้า การขึ้นดอกเบี้ย ทุกอย่างมีผลกระทบทั้งหมด สิ่งเหล่านี้แม้จะแก้กันมาอย่างต่อเนื่องแต่ทั้งหมดต้องทำต่อไปตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทที่เขียนไว้ สวัสดิการแห่งรัฐจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อสามารถกระจายได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง