ป.ป.ช.เล็งเสนอแก้ กม. ให้ จนท.รัฐยื่นทรัพย์สินแต่ไม่ต้องเปิดเผย

แชร์

ประธาน ป.ป.ช.แย้ม อาจเสนอ สนช.แก้กฎหมายลูก ให้เจ้าหน้าที่รัฐยื่นบัญชีทรัพย์สิน แต่ไม่ต้องเปิดเผย

จากกรณีที่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่า อาจมีเจ้าหน้าที่รัฐบางตำแหน่งไม่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) นั้น

พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ว่า เบื้องต้น ป.ป.ช. ได้ขยายระยะเวลาการยื่นบัญชีทรัพย์สินออกไปอีก 60 วัน โดยมีผลบังคับใช้ 1 ก.พ. 2562 แต่ถ้ายังมีปัญหาอยู่ อาจจำเป็นต้องเสนอที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อแก้ไข พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2561 โดยอาจโยกตำแหน่งของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องยื่นและเปิดเผยตามมาตรา 102 และ 106 แห่ง พ.ร.บ. ป.ป.ช. มาอยู่ในมาตรา 103 คือ ยื่นแต่ไม่เปิดเผยแทน โดยเชื่อว่าเป็นทางออกที่ดีในขณะนี้ อาจทำให้สถานการณ์เบาลงไป แต่ถ้าจะให้ไม่ต้องยื่นเลย อาจเป็นไปได้ยาก

“หากสามารถทำตามแนวทางข้างต้น จะทำให้เจ้าหน้าที่รัฐบางตำแหน่งที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินสบายใจขึ้นมาระดับหนึ่ง อย่างไรก็ดี ป.ป.ช. ยืนยันว่า ไม่ได้ยอมอ่อนข้อต่อรัฐบาล แต่ต้องยอมรับว่ากรณีนี้มีคนได้รับผลกระทบ เช่น มหาวิทยาลัย เป็นต้น ดังนั้น ป.ป.ช. เข้าใจ จึงต้องหาทางออก เพื่อสร้างความสมดุลในเรื่องนี้ แต่ยืนยันว่า กระบวนการตรวจสอบยังมีความเข้มข้นตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และคนทำงานสามารถทำงานต่อไปได้ โดย ป.ป.ช. จะหาทางออกเรื่องนี้ให้มีความชัดเจนโดยเร็วที่สุด ก่อนประกาศ ป.ป.ช. จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ก.พ. 256” ประธาน ป.ป.ช. กล่าว


แชร์