รัฐบาลเปิดกล่องของขวัญปีใหม่ เอาใจประชาชน

แชร์

รัฐบาลเปิดเผยรายละเอียดของขวัญปีใหม่ 2562 หลายกระทรวงจัดสารพัดโครงการเอาใจประชาชน

พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคมว่า ครม.เห็นชอบการจัดทำโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อมอบให้ประชาชนประจำปี 2562 ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ภายใต้แนวคิด “127 ปีมหาดไทย ทุกหัวใจเราดูแล” สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจในการแบ่งเป็นบำบัดทุกข์ จำนวน 9 โครงการ และบำรุงสุข 13 โครงการ รวมทั้งสิ้น 22 โครงการ เช่น ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านแอแพลิเคชัน MOI 1567 ในการพัฒนาระบบการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชนให้มีความสะดวกรวดเร็ว สามารถเข้าถึงได้ง่ายทุกที่ทุกเวลา โดยนำแอปพลิเคชัน MOI 1567 และเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรม www.damrongdhama.moi.go.th มาเป็นช่องทางในการร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน, โครงการ Share happiness : ช่วยเหลือครัวเรือนยากจน เป้าหมายจำนวน 15,429 ครัวเรือน ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.ย. 2562 เป็นต้น

พ.อ.หญิง ทักษดา กล่าวว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบโครงการกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ปี 2562 ให้แก่ประชาชน โดยมีกิจกรรมเพื่อเด็ก เยาวชนและประชาชน 24 โครงการ กิจกรรมเพื่อเกษตรและผู้ประกอบการ 3 โครงการ รวม 27 โครงการ อาทิ กิจกรรมดูดาวฟรีที่หอดูดาวภูมิภาคทั้ง 3 แห่ง และที่ AstroPark จ.เชียงใหม่ ในวันเสาร์ของทุกๆ สัปดาห์ เวลา 17.00-22.00 น., กิจกรรมชมปรากฏการณ์ Super Full Moon ที่ AstroPark หอดูดาวภูมิภาคทั้ง 3 แห่งและเครือข่าย 360 โรงเรียนทั่วประเทศ ในวันที่ 21 ม.ค. 2562 เวลา 16.00-23.00 น. สนับสนุนการเรียนรู้ด้วย CD บทเรียน e-learning สำหรับเด็กนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นฐานการศึกษา มัธยมศึกษาทั่วประเทศ ในวันที่ 16 ธ.ค. 2561 – 12 ม.ค. 2562 เป็นต้น

พ.อ.หญิง ทักษดากล่าวต่อว่า ครม.เห็นชอบโครงการกิจกรรมของกระทรวงยุติธรรม เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ปี 2562 ให้แก่ประชาชน จำนวน 27 โครงการ เช่น การลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยเหลือประชาชนในเข้าถึงความยุติธรรม เช่น การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี และการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นต้น การให้บริการความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย เป็นต้น

พ.อ.หญิง ทักษดา กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ส่งสุข 4 โครงการ คือ 1.สุขถ้วนหน้า อาทิ คงอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดร้อยละ 25 สตางค์ โดยสำนักงานธนานุเคราะห์ เป็นต้น 2.สุขอาศัย อาทิ มอบบ้าน สร้างชุมชนไทยทุกคนมั่นคง เข้มแข็ง 2,562 หลัง โดยมอบบ้านมั่นคงจำนวน 1,096 หลัง มอบบ้านพอเพียงชนบท จำนวน 1,254 หลัง และมอบบ้านริมคลอง จำนวน 212 หลัง และ Easy Home ซื้อง่าย จ่ายสบาย โดยการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ฟรีค่าธรรมเนียม ค่าโอนกรรมสิทธิ์ เซลโครงการบ้านเอื้ออาทรราคาพิเศษจำนวน 35 โครงการ 3.สุขร่วมใจ เช่น ลดค่าที่พัก โฮมสเตย์ 10-50% ที่บ้านพักศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ อุทัยธานี ลำพูน และตาก และ 4. สุขยั่งยืน

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.หญิง กล่าวว่า ครม.เห็นชอบโครงการเทใจ…มอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ของกระทรวงพาณิชย์ช่วง ธ.ค.2561-ม.ค.2562 อาทิ งานลดหนัก จัดเต็ม New Year Grand Sale ที่ห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ 13,500 สาขา มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค เป็นต้น

ส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครม.เห็นชอบมอบของขวัญปีใหม่ปี 2562 จำนวน 16 โครงการ อาทิ ยกเว้นค่าเข้าพิพิธภัณฑ์จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พิพิธภัณฑ์สิรินธร และศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.-1 ม.ค.2562, ลดราคาที่พักนักท่องเที่ยว 10 เปอร์เซ็นต์ ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.2561- 28 ก.พ.2562 ในพื้นที่สวนป่าแม่ยาว-แม่ซ้าย จ.เชียงราย สวนป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก สวนป่าแม่ละเมา จ.ตาก สวนป่าทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี สวนป่าเกริงกระเวีย จ.กาญจนบุรี และสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ, ผลักดันร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. … เป็นต้น


แชร์