ขบ.ตรวจเข้ม! พบ ต.ค.61 รถโดยสารสาธารณะทำผิด 459 ราย

153

กรมการขนส่งทางบกตรวจเข้ม”รถโดยสารสาธารณะ” พบมีการกระทำผิด เฉพาะเดือนตุลาคม 2561 จำนวน 459 ราย

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้มีมาตรการเข้มงวดตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะที่มีพฤติกรรมกระทำผิดตามกฎหมายมาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบรถตู้โดยสารสาธารณะตามจุดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัย รวมทั้งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร สร้างมาตรฐานคุณภาพการให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ดี

โดยในเดือนตุลาคม 2561 ตรวจสอบการให้บริการ รถแท็กซี่ รถตู้โดยสารสาธารณะ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ รวม 18,504 คัน พบการกระทำความผิดรวม 459 ราย แบ่งเป็นการตรวจสอบการให้บริการรถแท็กซี่จำนวน 10,056 คัน พบการกระทำความผิด 405 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร จำนวน 84 ราย ไม่ใช้มาตรมิเตอร์ จำนวน 69 ราย ใช้รถไม่ตรวจรอบมิเตอร์ จำนวน 52 ราย ฯลฯ ในส่วนของการตรวจสอบรถตู้โดยสารสาธารณะ 6,149 ราย พบการกระทำความผิด จำนวน 41 ราย ความผิดส่วนใหญ่เป็นเรื่องอุปกรณ์ส่วนควบไม่มั่นคงแข็งแรงไม่ถูกต้อง จำนวน 9 ราย

สำหรับการตรวจสอบรถจักรยานยนต์สาธารณะ จำนวน 2,299 ราย พบการกระทำความผิดจำนวน 13 ราย ความผิดส่วนใหญ่เป็นการนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล(ป้ายดำ)มาให้บริการ 11 ราย ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามข้อหาความผิดทุกราย พร้อมส่งตัวเข้ารับการอบรม พร้อมบันทึกประวัติการกระทำผิดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ หากพบการกระทำความผิดในลักษณะเดิมพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถต่อไป

นายพีระพล กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกดำเนินการเข้มงวดตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ทั้งในด้านความปลอดภัยและมาตรฐานการให้บริการที่ดี ควบคู่กับการกวดขันจับกุมในทุกพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะกรณีการฝ่าฝืนนำรถส่วนบุคคลมาให้บริการรับส่งผู้โดยสาร ทั้งนี้ หากพบการนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะมารับจ้างให้ดำเนินการตามกฎหมาย โทษปรับสูงสุด 2,000 บาท พบแต่งกายไม่ถูกต้องตามประกาศ (ไม่ใส่เสื้อวิน) ปรับ 1,000 บาท, ไม่แสดงใบอนุญาตขับรถปรับ 1,000 บาท เป็นต้น

โดยวิธีสังเกตรถจักรยานยนต์รับจ้างถูกกฎหมาย ต้องจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ(ป้ายเหลือง)มีที่ตั้งวินตามที่ได้รับอนุญาต และต้องให้บริการในเส้นทางหรือพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น โดยผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ แต่งกายตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด สวมเสื้อวินที่ระบุชื่อวิน บัตรประจำตัว และหมายเลขประจำตัวถูกต้องตรงกัน อีกทั้งมีป้ายแสดงอัตราค่าโดยสาร ซึ่งได้มีการเรียกเก็บอัตราค่าโดยสารตามที่ราชการกำหนด ระยะทาง 2 กิโลเมตรแรก อัตราไม่เกิน 25 บาท กิโลเมตรต่อๆ ไป ไม่เกินกิโลเมตรละ 5 บาท และระยะทางเกิน 5 กิโลเมตรขึ้นไป ให้เป็นไปตามที่ตกลงกัน แต่ต้องให้เกิดความเป็นธรรมทั้งต่อผู้ให้บริการและผู้โดยสาร

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัย ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือถูกเอาเปรียบจากการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ สามารถโทรแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน Call Center 1584 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง