สนช.เลื่อนถก กม.ปลดล็อคกัญชา

แชร์

สนช.เลื่อนวาระการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ปลดล็อคกัญชา เตรียมเชิญอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา แจงกรณีต่างชาติขอยื่นจดสิทธิบัตร

นายสมชาย แสวงการ เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) เปิดเผยถึงความคืบหน้า การปลดล็อคให้นำกัญชาไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ ว่าตามกำหนดเดิม วิป สนช.จะเสนอให้ประธาน สนช.บรรจุระเบียบวาระเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ในวาระที่ 1 วันที่ 16 พ.ย.2561 แต่มีเหตุขัดข้องทำให้ต้องเลื่อนวาระดังกล่าวออกไปก่อน เนื่องจากวิป สนช.ได้ทราบถึงข้อห่วงใยในกรณีที่มีบริษัทต่างชาติดำเนินการขอจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับการนำกัญชาไปในทางการแพทย์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ทำให้ที่ประชุมวิป สนช.มีความเห็นว่าจำเป็นต้องเชิญอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา มาชี้แจงต่อวิป สนช. ในวันที่ 20 พ.ย.นี้ ก่อนที่ สนช.จะบรรจุร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม สนช.ต่อไป

“เท่าที่ สนช.ส่วนใหญ่ตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าปัจจุบันกัญชายังเป็นยาเสพติดต้องห้ามตามกฎหมาย จึงไม่สามารถเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครองทางสิทธิบัตรตามกฎหมายได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 9(5)ของพ.ร.บ.สิทธิบัตรพ.ศ.2522ที่กำหนดว่าการประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรมอันดี อนามัย หรือสวัสดิภาพของประชาชน จะไม่ได้รับการคุ้มครองตาม พ.ร.บ. ดังนั้นกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะต้องไม่รับการจดสิทธิบัตรดังกล่าวเอาไว้ และจำเป็นต้องเพิกถอนคำร้องขอยื่นจดสิทธิบัตรทันที” เลขานุการ วิป สนช. กล่าว

นายสมชาย กล่าวต่อว่า สนช.เป็นห่วงว่าหากไม่ดำเนินการเพิกถอนการขอจดสิทธิบัตรออกไปก่อน เกรงว่าหากต่อไปเมื่อร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านสนช.และมีผลบังคับใช้แล้ว จะทำให้ต่างชาติได้รับรองการจดสิทธิบัตร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการที่หน่วยงานภาครัฐหรือมหาวิทยาลัยจะทำการวิจัยค้นคว้าทางการแพทย์ เนื่องจากต้องไปขออนุญาตจากเจ้าของสิทธิบัตรที่เป็นต่างชาติก่อน

ภาพจากเฟซบุ๊ค สมชาย แสวงการ


แชร์