ดีเอสไอครบรอบ16ปี อธิบดีฯเผย ป้องผลประโยชน์ชาติกว่า4แสนล้าน

92

ดีเอสไอจัดงานสถาปนาครบรอบ 16 ปี “ไพสิฐ” ระบุ ที่ผ่านมารับคดีพิเศษกว่า 2,500 คดี ปกป้องผลประโยชน์ชาติมากกว่า 4 แสนล้านบาท

3 ต.ค.2561 พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษ ครบรอบปีที่ 16

พ.ต.อ.ไพสิฐ กล่าวว่าตลอดระยะเวลา 16 ปีที่ผ่านมากรมสอบสวนคดีพิเศษได้ปรับปรุงภารกิจและอำนาจหน้าที่เพิ่มเติมเพื่อให้สอด คล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม 2560 และมีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน ตามนโยบายรัฐบาล และ รมว.ยุติธรรมใน 3 ประเด็นหลักคือการมุ่งเน้นการปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพ ทำคดีพิเศษให้มีความชัดเจนไม่ซ้ำซ้อนกับงานตำรวจ และอำนวยความยุติธรรมคดีอาญาอื่นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำตามนโยบายรัฐบาล และมีการปรับลดงานคดีพิเศษที่หมดความจำเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนและสอบสวน โดยใช้วิธีการพิเศษจากเดิมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายจำนวน 37 ฉบับ กว่า 100 ฐานความผิด เหลือเพียง 23 ฉบับ ประมาณ 50 ฐานความผิด

พ.ต.อ.ไพสิฐ กล่าวว่า ที่ผ่านมากรมสอบสวนคดีพิเศษรับคดีไว้ทั้งหมด 2,531 คดี สอบสวนเสร็จแล้ว 2,162 คดี อยู่ระหว่างการสอบสวน 369 คดี และยังมีเรื่องที่รับไว้สืบสวนก่อนรับเป็นคดีพิเศษ ถึง 2,778 เรื่อง ดำเนินการเสร็จแล้ว 2,662 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ 116 เรื่อง สำหรับคดีพิเศษที่กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการแล้วเสร็จนั้น เมื่อนำมาคำนวณมูลค่าความเสียหายและผลประโยชน์ที่ปกป้อง รักษา เรียกคืนให้แก่รัฐ เอกชนและประชาชนมีมูลค่าถึง 400,821 ล้านบาทเศษ โดยแต่ละปีกรมสอบสวนคดีพิเศษใช้งบประมาณเฉลี่ยปีละ 1,000 ล้านบาทเศษ

ภาพจากเฟซบุ๊ค DSI News