“สมพงษ์ อมรวิวัฒน์”นั่ง หน.”เพื่อธรรม” ยันไม่ใช่นอมินี”เพื่อไทย”

107

“สมพงษ์ อมรวิวัฒน์” ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อธรรม ยืนยันไม่ใช่นอมินีพรรคเพื่อไทย และไม่ใช่พรรคสำรองใคร ยินดีต้อนรับคนที่มีอุดมการณ์ตรงกัน

พล.ต.ต.จรัญ ชิตะปัญญา รักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อธรรม เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของพรรคเพื่อธรรม ที่ห้องประชุมโรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยวาระการประชุมได้มีการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค รวมไปถึงการจัดทำคำประกาศอุดมการณ์ทางการเมือง และนโยบายของพรรคเพื่อธรรม ให้ถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังได้มีการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ จำนวน 7 ตำแหน่ง และมีการคัดเลือกหัวหน้าพรรค

ทั้งนี้ ที่ประชุม ได้ลงมติเห็นชอบให้ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ นั่งตำแหน่งหัวหน้าพรรค ด้วยคะแนนโหวต 290 เสียง โดยมี นางนลินี ทวีสิน เป็นรองหัวหน้าพรรค นายพงศกร อรรณนพพร เป็นเลขาธิการพรรค นายไพบูลย์ โตวิริยะเวช เป็นรองเลขาธิการพรรค นายธวัชชัย ไทยเจียมอารีย์ เป็นเหรัญญิกพรรค และ ว่าที่ ร้อยตรีหญิง จุฑามาศ ทัดดี เป็นนายทะเบียนสมาชิกพรรค นายเอราวัณ ทับพลี เป็นโฆษกพรรค

หลังเสร็จสิ้นการประชุม นายสมพงษ์ ให้สัมภาษณ์ว่า รู้สึกดีใจที่ได้รับหน้าที่เป็นหัวหน้าพรรค ซึ่งหลังจากนี้จะได้มีการสรรหาคณะกรรมการบริหารพรรคให้ครบ 14 คน และจะได้มีการตั้งสาขาพรรค โดยจะเริ่มจาก จ.เชียงใหม่เป็นสาขาแรก ส่วนที่มองว่าพรรคเพื่อธรรมได้ก่อตั้งมาเพื่อเป็นนอมินีกับพรรคเพื่อไทยนั้น ไม่เกี่ยวกัน และยืนยันว่าเราไม่ใช่พรรคการเมืองสำรองของใคร ซึ่งหากนักการเมืองที่มีอุดมการณ์ที่ตรงกัน และอยากมาอยู่กับเรา เราก็ยินดีที่จะรับ